วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ใบงานที่ 4 โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาใบงานที่ 4โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

 โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษาโดยการสร้างโปรแกรมบทเรียนหรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่มการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ ถือว่าคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน ซึ่งอาจเป็นการพัฒนาบทเรียนแบบออนไลน์ ให้ผู้เรียนเข้ามาศึกษาด้วยตนเองก็ได้ โครงงานประเภทนี้สามารถพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประ

กอบการสอนในวิชาต่างๆ โดยผู้เรียนอาจคัดเลือกเนื้อหาที่เข้าใจยาก มาเป็นหัวข้อในการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เช่น การเคลื่อนที่แบบโปรเจ็กไตล์ ระบบสุริยจักรวาล หลักภาษาไทย  และสถานที่สำคัญของประเทศไทย โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ วิถีชีวิตของคนไทยพวน โปรแกรม ดนตรีไทยแสนสนุก  โปรแกรม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โปรแกรมสำนวนไทยพาสนุก โปรแกรมฝึกอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ โปรแกรมเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตัวอย่าง โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา


โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

1.สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล
2.พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
3.โปรแกรมช่วยสอนการถ่ายภาพ                     
4.76 จังหวัดของไทย
5.โปรแกรมช่วยสอนการทำงานของทรานซิสเตอร์
6.คอมพิวเตอร์สอนพิมพ์ดีด
7.ยาไทยและยาจีน
8.สูตรขนมไทยอร่อยทั่วโลก


ที่มา รูปภาพ http://fwmail.teenee.com/strange/img1/m94277.jpg

ผู้จัดทำ  1.นางสาววรัทยาต์   อู่เงิน  ชั้นม.6/11 เลขที่ 21
              2. นางสาวสิริจรรยา  ตาอินทร์  ชั้นม.6/11 เลขที่ 29


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น